"DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO CAO QUÍ HƠN NGHỀ DẠY HỌC"-COMELXKI

Thời Khóa Biểu (2014-2015)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Trường THCS Hai Bà Trưng- Hà Nội
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:08' 10-10-2014
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 2 người (Tạ Tú Oanh, Nguyễn Anh Tú)
thời khoá biểu
(áp dụng từ 15/8/2014 đến 30 /05 /2015)

Lớp 6A1
Lớp 6A2
Lớp 6A3
Lớp 7A1
Lớp 7A2
Lớp 7A3

Thứ 2
1
2
3
4
5


C.cờ Mùi Toán
Thức MT
Thái Văn
P.Vân Nhạc

C.cờ
Tú Toán
Trang Văn
T.Vân CN
Thái Địa

C.cờ
Tuấn Toán
P.Vân Nhạc
Dung TD
Dung Tin

C.cờ
l.Hằng Toán
Tú Sinh
Thức MT
Thắng Sử

C.cờ
M.Hải Toán
Tuấn CN
Lan Anh
Tú Tin

C.cờ
P.Vân Nhạc
l.Hằng Toán
Tuấn CN
T.Vân Anh

Thứ 3
1
2
3
4
5


Mùi Toán
Thảnh Lý
Tú Sinh
L.Hoa GD
Thái Địa


Trang Văn
Tú Sinh
Dung TD
Thảnh Lý
Dung Tin

Thắng Sử
Dung Tin
Tuấn Toán
Tuấn Toán
Tú Sinh

L.Hằng Toán
T.Hoa Văn
Thảnh Lý
l.Hằng Toán
L.Hoa GD

Thoa Địa
Nhung Văn
Thắng Sử
Dung TD
Thảnh GD

Phương TD
L.Hằng Toán
Trang Văn
Thoa Địa
Thắng Sử

Thứ 4
1
2
3
4
5


Tú Sinh
T.Vân Anh
Dung TD
Thái Văn
HĐNGLL

Thắng Sử
Tú Toán
P.Vân Nhạc
Tú Toán
HĐNGLL

Lan Anh
Dung TD
Thức MT
Thảnh Lý
HĐNGLL

T.Hoa Văn
T.Hoa Văn
Lan Anh
Dung TD
Thoa Địa

Nhung Văn
Nhung Văn
Tú Tin
Lan Anh
Thắng Sử

Trang Văn
Trang Văn
Thảnh Lý
Thoa Địa
T.Vân Anh

Thứ 5
1
2
3
4
5


Thắng Sử
Dung TD
Dung Tin
*
*

L.Hoa GD
T.Hà Anh
Tú Sinh
*
*

T.Vân CN
Tuấn Toán
Thái Địa
*
*

Tú Sinh
Thoa Địa
Lan Anh
*
*

Dung TD
Lan Anh
L.Hoa GD
*
*

L.Hằng Toán
Tú Tin
T.Vân Anh
*
*

Thứ 6
1
2
3
4
5


Dung Tin
T.Vân CN
T.Vân Anh
Mùi Toán
T.Vân Anh


T.Vân CN
Tú Toán
T.Hà Anh
Dung TD
Dung Tin


Nhung Văn
Nhung Văn
Lan Anh
L.Hoa GD
Tú Sinh

Thắng Sử
Dung TD
Tuấn CN
Lan Anh
L.Hằng Tin


Mùi Sinh
Thoa Địa
P.Vân Nhạc
M.Hải Toán
Thức MT


Tú Tin
Phương TD
L.Hằng Toán
Thắng Sử
Mùi Sinh

Thứ 7
1
2
3
4
5

Mùi Toán
T.Vân CN
Thái Văn
Thái Văn
SH

Thức MT
T.Hà Anh
Trang Văn
Trang Văn
SH

T.Vân CN
Lan Anh
Nhung Văn
Nhung Văn
SH

P.Vân Nhạc
T.Hoa Văn
L.Hằng Toán
L.Hằng Tin
SH

Nhung Văn
Mùi Sinh
M.
Avatar

Thời Khóa Biểu (Áp dụng từ ngày 18/8/2014 đến 30/05/2015)

 
Gửi ý kiến

"CÁM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG"