"DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO CAO QUÍ HƠN NGHỀ DẠY HỌC"-COMELXKI

Kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2014-2015

Tài liệu không thể xử lý để tạo được các dữ liệu xem trước.
Lỗi:


UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


: 30 /KH-THCS HBT2014


Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2014


I. các công việc đã làm trong tháng 9
1. Khai giảng và phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
3. Triển khai công tác giáo dục ATGT, phát động tháng ATGT. Triển khai kế hoạch các cuộc vận động, tổ chức ký cam kết ATGT, PVMT, PVTNXH, PC dịch bệnh… Tổ chức họp ban đại diện CMHS, triển khai các hoạt động.
4. Bồi dưỡng thường xuyên GV. Dự thực tập chuyên đề môn Địa và môn Ngữ Văn.
5. Tổ chức thi GVDG tích hợp chuyên đề môn Ngữ văn cấp trường.
6. Dự Hội nghị duyệt kế hoạch năm học 2014-2015. Nghe phổ biến chuyên môn đầu năm học.
7. Nộp các loại báo cáo, các loại hồ sơ theo quy định.

II. Trọng tâm công tác tháng 10
1. Bắt đầu từ tháng 10, Sở, Phòng kiểm tra chuyên môn, kiểm tra công tác PCGD, kiểm tra điều kiện “ Dạy thêm- Học thêm” của trường, kiểm tra các trường đạt chuẩn QG
2. Phát động các phong trào thi đua lấy thành tích chào mừng 60 năm ngày giải phóng Thủ đo và 60 năm ngày thành lập ngành giáo dục Thủ đô.
3. Thi giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn, Địa lý, Thể dục cấp trường.
4. Tổ chức Hội nghị CBCNV. Hoàn thành hệ thống các văn bản thực hiện QCDC năm học 14-15.
5. Tham gia dự kiểm tra học sinh giỏi cấp Quận.
6. Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 44.
7. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.
8. Nộp các loại báo cáo, các loại hồ sơ theo quy định.
III. công việc cụ thể:

THỨ
NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỰC HIỆN

TƯ
1
7h30 Tập huấn Tiếng Anh tại tầng 12 số 12 phố Láng Hạ ( cả ngày).
T5: HĐNGLL khối 6,9
14h giao ban BGH tại PGD
Lan-T.Hà- H.Vân
GVCN
Oanh - T.Hằng

NĂM
2
 8h30 họp chi bộ
9h10 họp liên tịch
14h học sinh khối 9 học nghề
14h30 họp Hội đồng, họp tổ
KT HSG ( Vân Hồ)
13h15 : Văn, Tin, Sinh
15h15: Sử ,Địa, Hóa
Đảng viên nhà trường
Liên tịch nhà trường
Giang
CBGV,NV nhà trường

T.Hoa, D.Hà
Thoa, Trang, Mạnh

SÁU
3
8h thực tập chuyên đề Thể dục tại THCS Ngô Gia Tự. Bài 17 chạy ngắn chạy bền lớp 9.
13h coi thi học sinh giỏi tại Vân Hồ
KT HSG ( Vân Hồ)
13h15: Toán, GDCD
15h15: Lý, T.Anh
T3 chiều: HĐNGLL khối 7,8
GH, Phương, Dung


Thoa, V.Tú
Mùi, Giang
Thảnh, T.Hà
GVCN

BẢY
4
T5: Học tiết 2 “ Học sinh thủ đo thanh lịch- Văn minh”, các lớp VS trang trí trong lớp.
 GVCN

CN
5HAI
6
7h30 Chào cờ
Kỷ niệm 60 năm “ Giải phóng Thủ đô10/10”
Phát động viết thư UPU.
Tổng phụ trách

T.Hoa

BA
7TƯ
8NĂM
9
8h thực tập chuyên đề Tiếng Anh tại THCS Tây Sơn bài ( Unit lesson 6 Kill 2 TA lớp 7)
GH, T.Hà, H.Vân

SÁU
10
Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2014

BẢY
11CN
12HAI
13
7h30 Khai mạc Hội giảng, thi GVDG cấp trường từ ngày 13/10 đến 13/11


BA
14
8h thực tập chuyên đề môn Lich sử tại THCS Trưng Nhị. Bài 14 tiết 12 lớp 9
GH, Thoa, Thủy

TƯ
15
Nộp bản đăng ký thi đua ( dự kiến)
Tiết 5: HĐNGLL khối 6, 9
Nguyệt
GVCN

NĂM
16
Hội nghị CBCNVC năm học 2014

Nguồn: Trường THCS Hai Bà Trưng- Hà Nội
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:03' 09-10-2014
Dung lượng: 72.5 KBUBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


: 30 /KH-THCS HBT2014


Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2014


I. các công việc đã làm trong tháng 9
1. Khai giảng và phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
3. Triển khai công tác giáo dục ATGT, phát động tháng ATGT. Triển khai kế hoạch các cuộc vận động, tổ chức ký cam kết ATGT, PVMT, PVTNXH, PC dịch bệnh… Tổ chức họp ban đại diện CMHS, triển khai các hoạt động.
4. Bồi dưỡng thường xuyên GV. Dự thực tập chuyên đề môn Địa và môn Ngữ Văn.
5. Tổ chức thi GVDG tích hợp chuyên đề môn Ngữ văn cấp trường.
6. Dự Hội nghị duyệt kế hoạch năm học 2014-2015. Nghe phổ biến chuyên môn đầu năm học.
7. Nộp các loại báo cáo, các loại hồ sơ theo quy định.

II. Trọng tâm công tác tháng 10
1. Bắt đầu từ tháng 10, Sở, Phòng kiểm tra chuyên môn, kiểm tra công tác PCGD, kiểm tra điều kiện “ Dạy thêm- Học thêm” của trường, kiểm tra các trường đạt chuẩn QG
2. Phát động các phong trào thi đua lấy thành tích chào mừng 60 năm ngày giải phóng Thủ đo và 60 năm ngày thành lập ngành giáo dục Thủ đô.
3. Thi giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn, Địa lý, Thể dục cấp trường.
4. Tổ chức Hội nghị CBCNV. Hoàn thành hệ thống các văn bản thực hiện QCDC năm học 14-15.
5. Tham gia dự kiểm tra học sinh giỏi cấp Quận.
6. Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 44.
7. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.
8. Nộp các loại báo cáo, các loại hồ sơ theo quy định.
III. công việc cụ thể:

THỨ
NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỰC HIỆN

TƯ
1
7h30 Tập huấn Tiếng Anh tại tầng 12 số 12 phố Láng Hạ ( cả ngày).
T5: HĐNGLL khối 6,9
14h giao ban BGH tại PGD
Lan-T.Hà- H.Vân
GVCN
Oanh - T.Hằng

NĂM
2
 8h30 họp chi bộ
9h10 họp liên tịch
14h học sinh khối 9 học nghề
14h30 họp Hội đồng, họp tổ
KT HSG ( Vân Hồ)
13h15 : Văn, Tin, Sinh
15h15: Sử ,Địa, Hóa
Đảng viên nhà trường
Liên tịch nhà trường
Giang
CBGV,NV nhà trường

T.Hoa, D.Hà
Thoa, Trang, Mạnh

SÁU
3
8h thực tập chuyên đề Thể dục tại THCS Ngô Gia Tự. Bài 17 chạy ngắn chạy bền lớp 9.
13h coi thi học sinh giỏi tại Vân Hồ
KT HSG ( Vân Hồ)
13h15: Toán, GDCD
15h15: Lý, T.Anh
T3 chiều: HĐNGLL khối 7,8
GH, Phương, Dung


Thoa, V.Tú
Mùi, Giang
Thảnh, T.Hà
GVCN

BẢY
4
T5: Học tiết 2 “ Học sinh thủ đo thanh lịch- Văn minh”, các lớp VS trang trí trong lớp.
 GVCN

CN
5HAI
6
7h30 Chào cờ
Kỷ niệm 60 năm “ Giải phóng Thủ đô10/10”
Phát động viết thư UPU.
Tổng phụ trách

T.Hoa

BA
7TƯ
8NĂM
9
8h thực tập chuyên đề Tiếng Anh tại THCS Tây Sơn bài ( Unit lesson 6 Kill 2 TA lớp 7)
GH, T.Hà, H.Vân

SÁU
10
Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2014

BẢY
11CN
12HAI
13
7h30 Khai mạc Hội giảng, thi GVDG cấp trường từ ngày 13/10 đến 13/11


BA
14
8h thực tập chuyên đề môn Lich sử tại THCS Trưng Nhị. Bài 14 tiết 12 lớp 9
GH, Thoa, Thủy

TƯ
15
Nộp bản đăng ký thi đua ( dự kiến)
Tiết 5: HĐNGLL khối 6, 9
Nguyệt
GVCN

NĂM
16
Hội nghị CBCNVC năm học 2014
Avatar

Kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2014-2015

 
Gửi ý kiến

"CÁM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG"