"DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO CAO QUÍ HƠN NGHỀ DẠY HỌC"-COMELXKI

Phân phối chương trinh môn Tin

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: THCS Hai Bà Trưng
Người gửi: Tạ Tú Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:25' 29-10-2014
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC

LỚP 6
Cả năm: 70 tiết
Học kì I: 36 tiết
Học kì II: 34 tiết

HỌC KÌ 1

CHƯƠNG I. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

Tiết 1, 2
Bài 1. Thông tin và tin học

Tiết 3, 4, 5
Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin


Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính

Tiết 6, 7
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

Tiết 8
Bài thực hành 1. Làm quen với máy tính

CHƯƠNG II. PHẦN MỀM HỌC TẬP

Tiết 9, 10
Bài 5. Luyện tập chuột

Tiết 11, 12
Bài 6. Học gõ mười ngón

Tiết 13, 14
Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

Tiết 15, 16
Bài 8. Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời

Tiết 17
 Kiểm tra (1 tiết)

CHƯƠNG III. HỆ ĐIỀU HÀNH

Tiết 18, 19
Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành

Tiết 20, 21
Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

Tiết 22, 23, 24
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính


Bài 12. Hệ điều hành Windows

Tiết 25, 26
Bài thực hành 2. Làm quen với Windows

Tiết 27, 28
Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

Tiết 29, 30
Bài thực hành 4. Các thao tác với thư mục

Tiết 31, 32
Thực hành tổng hợp

Tiết 33
Kiểm tra thực hành

Tiết 34
Ôn tập

Tiết 35, 36
Kiểm tra học kì I


HỌC KÌ 2

CHƯƠNG IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tiết 37, 38, 39
Bài 13. Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word


Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

Tiết 40, 41
Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em

Tiết 42, 43
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Tiết 44, 45
Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản

Tiết 46, 47, 48
Bài 16. Định dạng văn bản


Bài 17. Định dạng đoạn văn

Tiết 49, 50
Bài thực hành 8. Em tập trình bày văn bản

Tiết 51
Bài tập

Tiết 52
Kiểm tra

Tiết 53, 54
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

Tiết 55, 56, 57
Bài 19. Tìm và thay thế


Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

Tiết 58, 59
Bài thực hành 8. Em viết báo tường

Tiết 60, 61
Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

Tiết 62
Bài tập

Tiết 63, 64
Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em

Tiết 65, 66
Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền

Tiết 67
Kiểm tra thực hành

Tiết 68
Ôn tập

Tiết 69, 70
Kiểm tra học kì II

LỚP 7
Cả năm: 70 tiết
Học kì I: 36 tiết
Học kì II: 34 tiết
HỌC KÌ 1

Tiết
1, 2
Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

Tiết 3, 4
Bài thực hành 1 Làm quen với chương trình bảng tính Excel

Tiết 5, 6
Bài 2 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Tiết 7, 8
Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

Tiết 9, 10
Bài 3. Thực hành tính tóan trên trang tính

Tiết 11, 12
Bài thực hành 3. Bảng điểm của em

Tiết 13,14
Bài 4 Sử dụng các hàm để tính toán

Tiết 15,16
Tiết 17,18
Bài thực hành 4 Bảng điểm của lớp em
Thực hành tổng hợp

Tiết 19, 20
Bài 5 Thao tác với bảng tính

Tiết 21, 22
Bài thực hành 5 . Chỉnh sửa trang tính của em

Tiết 23,24
Thực hành và kiểm tra

Tiết 25,26
Bài 6. Định dạng trang tính

Tiết 27,28
Bài thực hành 6. Trình bày bảng điểm lớp em

Tiết 29-32
Thực hành tổng hợp

Tiết 33
Kiểm tra thực hành

Tiết 34
Ôn tập

Tiết 35, 36
Kiểm tra học kì I
 
Gửi ý kiến

"CÁM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG"