"DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO CAO QUÍ HƠN NGHỀ DẠY HỌC"-COMELXKI

GIÁO ÁN E GRADE 6 - CẢ NĂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 17h:43' 30-07-2012
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 1399
Số lượt thích: 0 người

cách môn Anh 6 LỤC
HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC MÔN TIẾNG ANH 6 1
I, Đặc điểm chung : 1
II, Một số câu thông dụng trong tiết học : 1
Unit 1 : GREETINGS 1
Section A : Hello ( A1,2,3,4) 1
By the end of the lesson Ss will be able to know to greet people and identify oneself 2
Unit 1 : A 5,6,7,8 3
By the end of the lesson Ss will be able to know the way asking how people are 4
VI, Proceduces : 4
Unit 1 - Section B : GOOD MORNING ( B1,2,3,4,6 ) 6
1, Grammar : simple present 6
Unit 1 : Section C – HOW OLD ARE YOU ? ( C1,2 ) 8
Unit1 : Section C – C 3,4,6 9
I. Objectives 9
II. Language contents 9
VI.Procedures 10
I. Theme: - Personal information 11
II. Topic: - Friends 11
III. Objectives: 11
IV. Language contents 11
V. Techniques: 11
VI. Skills: 11
VII. Teaching aids: flash cards, pictures, CD player 11
VIII. Procedures. 11
I. Theme: - Personal information 13
II. Topic: - Friends 13
III. Objectives: 13
IV. Language contents 13
V. Techniques: 13
VI. Skills: 13
VIII. Procedures. 14
I. Theme: - Personal information 15
II. Topic: - Friends 15
III. Objectives: 15
IV. Language contents 15
V. Techniques: 15
VI. Skills: 15
VIII. Procedures. 16
I. Theme: - Personal information 17
II. Topic: - Friends 17
III. Objectives: 17
IV. Language contents 17
V. Techniques: 17
VI. Skills: 18
VIII. Procedures. 18
I. Theme: - Personal information 19
II. Topic: - Friends 19
III. Objectives: 19
IV. Language contents 19
V. Techniques: 19
VI. Skills: 19
VIII. Procedures. 20
I. Theme: - Personal information 21
II. Topic: - House and Home 21
III. Objectives: 21
By the end of the lesson, students will be able to review the names of some objects around them and know how to use plural nouns and questions in plurals. 21
IV. Language contents 21
V. Techniques: 21
VI. Skills: 21
VIII. Procedures. 22
I. Theme: - Personal information 23
II. Topic: - House and Home 23
III. Objectives: 23
By the end of the lesson, students will be able to ask and answer about person’s age, numbers in a family. 23
IV. Language contents 23
V. Techniques: 23
VI. Skills: 23
VIII. Procedures. 24
I. Theme: - Personal information 25
II. Topic: - House and Home 25
III. Objectives: 25
IV. Language contents 25
2. Grammar: There is/ There are 25
V. Techniques: 25
VI. Skills: 25
VIII. Procedures. 26
I. Theme: - Personal information 27
II. Topic: - House and Home 27
III. Objectives: 27
IV. Language contents 27
V. Techniques: 27
VI. Skills: 27
VIII. Procedures. 27
I. Theme: - Personal information 29
II. Topic: - House and Home 29
III. Objectives: 29
IV. Language contents 29
V. Techniques: 29
VI. Skills: 29
VII. Teaching aids: Pictures, color chalks, CD player. 29
VIII. Procedures. 29
I. Theme: - Personal information 31
II. Topic: - House and Home 31
III. Objectives: 31
IV. Language contents 31
V. Techniques: 31
VI. Skills: 31
VII. Teaching aids: Pictures, color chalks, CD player. 31
VIII. Procedures. 31
I. Theme: - Personal information 33
II. Topic: - Oneself 33
III. Objectives: 33
IV. Language contents 33
1. Vocabulary: 33
V. Techniques: 33
VI. Skills: 33
 
Gửi ý kiến

"CÁM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG"