"DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO CAO QUÍ HƠN NGHỀ DẠY HỌC"-COMELXKI

Mẫu qui hoạch cán bộ 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Quận ủy Hai Bà Trưng
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:22' 17-05-2011
Dung lượng: 142.8 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG
BAN TỔ CHỨC
*
Số 96 - CV/BTCQU
“V/v tổ chức đánh giá, quy hoạch cán bộ
định kỳ cuối năm học 2010 - 2011”
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quận Hai Bà Trưng, ngày 16 tháng 05 năm 2011


KÍNH GỬI: ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
: CHI BỘ VÀ ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

Việc đánh giá, quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường định kỳ cuối năm học 2010 - 2011 về trình tự, thủ tục cơ bản vẫn thực hiện theo năm học 2009 - 2010, song có một số điểm cần lưu ý như sau:
1. Nội dung đánh giá, phân loại thực hiện theo “Quy chế đánh giá cán bộ, công chức” do của Bộ Chính trị mới ban hành kèm theo quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010. Theo quy chế mới, có 4 mức phân loại (các năm học trước chỉ chia làm 3 loại) cụ thể:
- Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ;
- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ;
- Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ;
- Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
2. Ban Tổ chức gửi kèm công văn này Bộ mẫu mới (có mục lục tại trang sau), thay thế Bộ mẫu sử dụng năm trước. Trong quá trình sử dụng bộ mẫu, trách “rập khuôn, máy móc”, cần vận dụng cho phù hợp với tình tình thực tế của nhà trường, của chi bộ.
3. Trừ 03 loại phiếu kín đánh giá, quy hoạch cán bộ (được lưu tại chi bộ), toàn bộ các văn bản còn lại đề nghị chi bộ trực tiếp gửi về Ban Tổ chức Quận uỷ trước ngày 10/06/2011. Văn bản gửi về Ban Tổ chức Quận uỷ được thể hiện bằng bản đánh máy.
Trước khi trình Ban Thường vụ Quận uỷ xem xét, quyết định, Ban Tổ chức có thể phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức khảo sát công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ tại một số trường (nội dung và lịch khảo sát sẽ thông báo sau).


Nơi nhận:
- Thường trực Quận uỷ
- Phòng GD và ĐT; phòng Nội vụ
- Như kính gửi
- Lưu
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Phương


MỤC LỤC
Bộ mẫu văn bản năm 2011
1. Các văn bản về đánh giá cán bộ
1.1. Mẫu 01-ĐG/2011 - Bản đánh giá, phân loại hiệu trưởng (phó hiệu trưởng) năm học 2010 - 2011. Văn bản này sẽ được lưu trong từng hồ sơ cán bộ tại Ban Tổ chức Quận uỷ.
1.2. Mẫu 02-ĐG/2011 - Phiếu biểu quyết đánh giá, phân loại chất lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2010 - 2011. Văn bản này lưu tại chi bộ.
1.3. Mẫu 03-ĐG/2011 - Biên bản kiểm phiếu đánh giá, phân loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2010 - 2011.
1.4. Mẫu 04-ĐG/2011 - Báo cáo đánh giá chất lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng định kỳ năm học 2010 - 2011.
1.5. Mẫu 05-ĐG/2011 - Biểu tổng hợp chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2010 - 2011.
2. Các văn bản về quy hoạch cán bộ
2.1. Mẫu 01-QH/2011 - Phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2011 - 2012 (tại hội nghị toàn trường).
2.2. Mẫu 02-QH/2011 - Biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2011 - 2012 (tại hội nghị toàn trường).
2.3. Mẫu 03-QH/2011 - Phiếu biểu quyết đề xuất quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2011 - 2012 (tại hội nghị chi bộ).
2.4. Mẫu 04-QH/2011 - Biên bản kiểm phiếu đề xuất quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2011 - 2012 (tại hội nghị chi bộ).
2.5. Mẫu 05-QH/2011 - Báo cáo đề xuất quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2011 - 2012.
3. Biên bản sinh hoạt chi bộ
4. Phiếu bổ sung lý lịch cuối năm học 2010 - 2011. Văn bản này sẽ được lưu trong từng hồ sơ cán bộ tại Ban Tổ chức Quận uỷ.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


"CÁM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI"