"DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO CAO QUÍ HƠN NGHỀ DẠY HỌC"-COMELXKI

Nghị Quyết giới thiệu Đoàn viên kết nạp vào Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đoàn Phường Thanh Lương
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:18' 26-08-2009
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 5364
Số lượt thích: 0 người
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quận Hai Bà Trưng
BCH Đoàn Phường Thanh Lương
-----o0o-----
Số: …. -NQ/ ĐTN
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Thanh Lương, ngày 20 tháng 08 năm2009



Nghị Quyết
Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng


Kính gửi: - Đảng ủy Phường Thanh Lương


- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam về quyền hạn của Ban chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.
- Xét đề nghị của Chi Đoàn Trường THCS Hai Bà Trưng
- Ngày 20 tháng 08 năm 2009, BCH Đoàn TN phường Thanh Lương đã họp để xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng; BCH Đoàn TN phường nhận thấy:
Những ưu, khuyết điểm chính :
- Phẩm chất chính trị:
+ Đạo đức lối sống:
Đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng qua thời gian thử thách.
Có tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của đảng.
Sống chan hoà, thân thiện với đồng nghiệp.
Có lối sống lành mạnh.
Chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật và của ngành giáo dục.
Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.
+ Năng lực công tác (đánh giá việc tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn):
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn kế toán được nhà trường giao phó.
Tham gia nhiệt tình các công tác, phong trào, hoạt động của trường và tại địa phương.
Thực hiện tốt các điều lệ của Đoàn, nhiệt tình tham gia các công tác của Đoàn trường tổ chức và có nhiều đóng góp sáng tạo cho các hoạt động của Đoàn trường.
Được UBND Quận Hai Bà Trưng khen thưởng danh hiệu Nhân viên kế toán Giỏi trong năm học 2007- 2008. Được xếp loại Đoàn viên ưu tú của trường, của địa phương nơi dang sống
Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, BCH Đoàn TN phường đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên ưu tú Nguyễn Thị Biên vào Đảng.
Với sự tán thành của 08/11 đ/c (đạt 100%) so với tổng số ủy viên BCH có mặt. Số không tán thành : 0 đ/c, với lý do 0
Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên Nguyễn Thị Biên trở thành Đảng viên chính thức của Đảng.

TM. BCH Đoàn phường
bí thư




Nguyễn Đức Tùng







































Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quận Hai Bà Trưng
BCH Đoàn Phường Thanh Lương
-----o0o-----
Số: …. -NQ/ ĐTN



Thanh Lương, ngày …. tháng …. năm …..



Biên bản họp
Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng


Hôm nay, vào hồi …..h….’ ngày….. tháng…….năm……. tại:………………......
BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Thanh Lương họp xét giới thiệu Đoàn viên ưu tú ……………………………………….hiện đang sinh hoạt tại chi đoàn…………….. vào Đảng.
- Tổng số Uỷ viên BCH Đoàn phường:…………đ/c
- Có mặt dự họp:……..đ/c; vắng mặt:………đ/c ; lý do:…………………………..
Sau khi nghe Đ/c……………………………….. –
 
Gửi ý kiến

"CÁM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI"