"DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO CAO QUÍ HƠN NGHỀ DẠY HỌC"-COMELXKI

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: GV Nguyễn Thu Thủy
Người gửi: Nguyễn Anh Tú (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:21' 17-04-2013
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
Các thầy cô giáo
về dự tiết học với lớp hôm nay !
Tiết 34 - 35 - 36 :
Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
( 1953 - 1954 )
2. Chi?n d?ch l?ch s? Di?n Bin Ph? (1954)

V i ệ t b ắ c
Điện Biên Phủ
a. Vị trí của Điện Biên Phủ
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
b. Âm mưu của Pháp - Mĩ :
K.Phao
Chuan bi
Bản đồ
Diễn biến
Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được Pháp và Mĩ xây dựng như thế nào ?
b. Âm mưu của Pháp - mĩ
Địch cho xây dựng Điện Biên Phủ thành
tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với lực lượng 16200 tên địch, được bố trí làm 49 cứ điểm, chia làm 3 phân khu - Phân khu Bắc
Phân khu Trung tâm
Phân khu Nam
Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được Pháp và Mỹ xem là “Pháo đài bất khả xâm phạm”.
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
c. Chủ trương của ta:
Trước âm mưu của Pháp - Mĩ, Bộ chính trị Trung ương Đảng có chủ trương gì ?
Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ
d. Chu?n b? c?a ta:

Trỡnh by nh?ng dúng gúp to l?n
c?a nhõn dõn ta trong chi?n d?ch Di?n Biờn Ph?
Bộ đội ta kéo pháo vào trận địa
Xẻ núi, mở đường ra mặt trận
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954):
e. DiÔn biÕn chiÕn dÞch Điện Biên Phủ:
Quân ta tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ như thế nào ?
g. Kết quả:
- Trong Đông – Xuân 1953 – 1954 và trận Điện Biên Phủ ta loại khỏi vòng chiến đấu 128.200 tên địch, thu 19.000 súng các loại, hạ 162 máy bay, phá huỷ 81 đại bác, giải phóng nhiều vùng rộng lớn.
- Riêng trận Điện Biên Phủ, ta loại khỏi vòng chiến 16.200 tên (Trong đó có 1 thiếu tướng), hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại.
Tướng De Castries và Bộ tham mưu đầu hàng
Bác gắn Huy chương cho đồng chí Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng De Castries!
Hãy tìm các ý đúng ở cột B để rút ra ý nghĩa lịch sử của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
A
B
Nơi diễn ra cuộc họp của Trung ương Đảng ta thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ?
Tên của một cánh đồng tại Điện Biên Phủ mà thực dân Pháp chọn để xây dựng sân bay?
Vị tổng tư lệnh của quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ là ai?
Người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên tiêu diệt địch?
Vị tướng của quân đội Pháp đã bị quân ta bắt sống trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
H Ồ N G C Ú M
B Ộ C P H Á
H I M L A M
C H I Ế N H À O
Đ I Ệ N B I Ê N
Đ Ờ C A X T Ơ R I
M Ư Ờ N G T H A N H
V I Ệ T B Ắ C
V Õ N G U Y Ê N G I Á P
P H A N Đ Ì N H G I Ó T
3
4
5
6
7
8
9
10
2
1
Tên của một bản mà địch dồn trú ở Điện Biên Phủ, bị bộ đội ta nhằm vào trong đợt tấn công lần thứ 3?
Thứ vũ khí mà bộ đội ta đã đào hầm ngầm đặt vào trong lòng đồi A1 và được phát nổ trong đợt tấn công lần thứ 3?
Tên của một ngọn đồi nơi mà địch phòng ngự nằm ở phía Đông Bắc Điện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt trong trận mở màn?
Điện Biên Phủ hiện nay thuộc tỉnh nào?
Đường ngầm được đào ở chiến trường để tránh bom đạn và để di chuyển trong chiến đấu được gọi là gì?
Trò chơi: Đoán ô chữ
- Là nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam.
Là vị đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ông là nhà chỉ huy quân sự nổi bật nhất bên cạnh Hồ Chí Minh trong nhiều cuộc chiến và ãnh đạo nhiều chiến dịch lớn cho đến khi chiến tranh kết thúc.
Năm 1954, oÂng được Hồ Chí Minh
và Đảng Lao động trao cho toàn quyển chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ . Thắng lợi tại ĐBP đã đưa Võ Nguyên Giáp đi vào lịch sử thế giới như là một danh nhân quân sự Việt Nam, một người hùng của thế giới thứ ba, nơi có những người dân bị nô dich

Đại ướng Võ Nguyên Giáp
(sinh ngày 25-8-1911)

Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (1922-1954)
Quê anh ở xã Cẩm Quan,
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Trong trận Him Lam ngày 13
tháng 3 năm 1954, khi Phan Đình
Giót phá hàng rào cuối cùng thì bị
thương, trước hoả lực của địch,
anh đã lao cả thân mình lấp lỗ
châu mai, tạo điều kiện cho đơn vị
xông lên tiêu diệt cứ điểm Him
Lam. Anh được tặng Huân chương
Quân đội hạng nhì.
Bác Hồ là người Việt Nam đẹp nhất trong tất cả những người Việt Nam đẹp nhất
 
Gửi ý kiến

"CÁM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI"