"DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO CAO QUÍ HƠN NGHỀ DẠY HỌC"-COMELXKI

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/mitxinh0708
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Khả Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenkhatuan78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 6370 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Diệp Thanh Lam
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Sáu Two
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/sautwo
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Mạnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/manhhoa9582
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Hóa học, Tin học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Phượng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phuong1188
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý, Hóa học
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thoa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lechupy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Sáu One
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sauone
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 109 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mai Huong
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 93 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thị Hà Thái
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hathai_hbt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Nhung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nhung_hbt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 77 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Thị Minh Hải
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/minhhai_hbt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 69 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Tú
Giới tính Nam
Website https://tunganh75.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 257273 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Lan Trinh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/bongngo137
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 1211 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Hoa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/TRAN_THIHOA
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 914 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tạ Tú Oanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tatuoanhbk
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Hai Bà Trưng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 216 (xem chi tiết)

"CÁM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG"